Logo Kroatischer Weltkongress in Deutschland

HSKNj istražuje doprinos iseljeništva: Iseljeničke doznake u Hrvatskoj dosegle 100 milijardi eura u zadnjih 20 godina

Povodom debate u Hrvatskoj prije zadnjih predsjedničkih izbora oko prava glasa Hrvatima izvan domovine i plaćanja poreza u RH, HSKNj je istražio razne aspekte – prvotno monetarnog – doprinosa hrvatskog iseljeništva i došao do vrlo interesantnih podataka. Brojke pokazuju npr. da samo prikazane godišnje doznake iseljenika iznose skoro trećinu prema prihodima od cijelog turizma u RH. Prikazane doznake hrvatskih iseljenika u 2010. godini dosegnule su skoro 8 mrd. kuna. Uz transfere koje su registrirale središnje nacionalne banke, financijski svjetski analitičari upozoravaju kako treba uračunati barem dodatnu polovicu tog iznosa koji dolazi i drugim kanalima, uključujući gotovinu koju iseljenici sami donose za vrijeme posjeta domovini.

Procjenjuje se da je iseljeništvo u dvadeset godina nakon osnutka poslalo u RH oko 100 milijardi eura. „Gledajući veličinu i značajnost hrvatskog iseljeništva u monetarnom, gospodarstvenom, političkom, kulturnom i lobističkom pogledu, čude nas argumenti i stavovi nekih neupućenih političara u RH. Ujedno ćemo pozvati Vladu i nadležne institucije da na osnovi naših saznanja dalje istraže tematski kompleks financijskog doprinosa iseljeništva”, rekla je članica predsjedništva HSKNj, Monika Jurović.

< Vidi prethodni prilog
Vidi sljedeći prilog >