Logo Kroatischer Weltkongress in Deutschland

Tko smo mi

Hrvatski svjetski kongres u Njemačkoj (HSKNJ) (engl. Croatian World Congress, CWC) je nadstranačka krovna udruga sa više od 45 udruga članica. Radi se o dobrovoljnom udruženju hrvatskih udruga i tijela u Saveznoj Republici Njemačkoj. Oko 240.000 hrvatskih državljana i prema procjeni dodatno oko 160.000 građana sa hrvatskim korijenima živi u Njemačkoj. Prema tim brojkama Hrvati čine po veličini petu migrantsku skupinu u Njemačkoj.

Povijest
Hrvatski svjetski kongres u Njemačkoj (HSKNJ) osnovan je 1994. godine  u Frechenu nedaleko od Köln-a. Prethodno, uslijed raspada Jugoslavije i domovinskog rata u Republici Hrvatskoj, 1993. godine, u Zagrebu osnovan je Hrvatski svjetski kongres (HSK, engl. CWC) na globalnoj razini. Prema uzoru Židovskog svjetskog kongresa (WJC) glavni motivi za osnivanje Hrvastkog svjetskog kongresa bili su umrežavanje Hrvata diljem svijeta, humanitarna pomoć za domovinu te bodrenje Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske za povratak domovini. Primjereno ondašnjoj situaciji, prvi projekti HSKNJ-a bili su usmjereni humanitarnoj potpori za izbjeglice u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Pomoć se pružala prikupljanjem financijskih sredstava, te senzibilizacijom njemačke i europske javnosti za rat odnosno za internacionalnu intervenciju kroz bezbroj održanih prosvjeda. 1995. godine, nakon završetka rata, humanitarna pomoć u obliku obnove i dalje je bila težište djelovanja. Nadalje je usmjerenost prema domovini bila u prvom planu.

S obzirom na činjenicu da je u Njemačkoj radi sporazuma za strane radnike („gastarbajteri“) već živjelo puno Hrvata, veliki broj hrvatskih udruga diljem Njemačke sudjelovalo je u radu krovne udruge. U toku godina mlađi Hrvati druge generacije počeli su se sve više angažirati te je pomlađivanje članova dovelo do preorijentacije aktivnosti HSKNJ-a. U središte pažnje dospjelo je fokusiranje na novu takozvanu drugu domovinu, t.j. Njemačku. I dalje HSKNJ djeluje kao lobista Hrvata koji žive u Njemačkoj, no, radi društvenog značaja integracije u Njemačkoj i veličine hrvatske manjine kao migrantske skupine, nastalo je novo težište rada i projekata.

Ciljevi
HSKNJ je od jeseni 2013. godine jedna od 11 migrantskih udruga kojoj je, u sklopu javnog natječaja raspisanog od Saveznog ureda za migraciju i izbjeglice (BAMF) za poticanje strukture u migrantskim organizacijama, odobreno financiranje vlastitog ureda odnosno projekata koji pridonose profesionaliziranju udruge. Cilj HSKNJ-a je poticanje integracijskog procesa u novoj domovini, ali istovremeno njegovanje i čuvanje kulturne i duševne hrvatske baštine.

U okviru projekata za poticaj strukture HSKNJ kani ojačati interne strukture i raditi na povezivanju i umrežavanju s drugim hrvatskim i migrantskim udrugama u Njemačkoj. Istodobno u radu HSKNJ-a ključnu ulogu igraju održavanje i jačanje hrvatskog identiteta. Fungirajući kao spona između Njemačke i Hrvatske, HSKNJ doprinosi interkulturalnoj razmjeni između Njemačke i Hrvatske.

Kao krovna udruga HSKNJ promiče interese svojih članova te ih zastupa kod državnih i drugih institucija i organizacija. Na temelju heterogene i reprezentativne strukture članova, HSKNJ prema njemačkoj i hrvatskoj politici i javnosti zastupa opće interese hrvatske migrantske skupine. Pomoću svojih nadregionalnih struktura radi na umrežavanju Hrvata diljem Njemačke sa namjerom da poveže zajedničke interese i očekivanja. Iz toga rezultira jedan od primarnih ciljeva HSKNJ-a, profesionalni nastavak uspješne integracije Hrvata u njemačko društvo pomoću sredstava Saveznog ureda za migraciju i izbjeglice (BAMF).

HSKNJ zalaže se za jačanje njemačko-hrvatskih odnosa na političkom, društvenom i gospodarskom sektoru te izgrađuje pozitivnu sliku Hrvata u njemačkoj javnosti kroz medijski rad. Uspostavio se intenzivan kontakt sa raznim njemačkim institucijama na saveznoj, državnoj i općinskoj razini. Intenzivna suradnja postoji sa hrvatskim veleposlanstvom i konzulatima i hrvatskim katoličkim misijama u Njemačkoj. Isto tako HSKNJ dobru vezu održava sa hrvatskim medijima i novinarima u Njemačkoj. Razni radni odbori su dio uspješnog i svestranog djelovanja HSKNJ-a. Među njima se nalaze na primjer projekti kulturnog, sportskog i humanitarnog duha koji se odrađuju zajedno sa članovima HSKNJ-a. Za razliku od projekata početnog rada HSKNJ-a, današnji projekti su fokusirani na novu domovinu, Njemačku.

Članovi
Struktura članova HSKNJ-a sastoji se od regionalnih krovnih udruga, udruga (kulturnih, sportskih, humanitarnih) i članova pojedinaca koji su nastanjeni u osam saveznih pokrajina, a to su: Berlin, Hamburg, Hessen, Sjeverna Rajna – Vestfalija (Nordrhein – Westfalen), Porajnje – Falačka (Rheinland-Pfalz), Bavarska (Bayern), Baden-Württemberg i Saska (Sachsen).

Organizacijska struktura
HSKNJ sastoji se od tri organa:

*skupština
*Kongresni odbor
*predsjedništvo

Najveće tijelo HSKNJ-a je skupština koja zasjeda najmanje jednom godišnje. Skupštini nazoče sve udruge članice i svi članovi pojedinci. Na njoj se odlučuje o načelnom značenju, interesima i projektima krovne udruge te predsjedništvo na istoj vrši računopolaganje. Skupština zadužena je za biranje predsjedništva, članova Kongresnog odbora, članova Časnog suda i nadzornika riznice.

Kongresni odbor nadzire rad predsjedništva između skupština. Prima izvješća predsjedništva i odlučuje u okviru ovlasti skupštine.

Predsjedništvo se sastoji od 13 osoba sa pravom glasa, a to su: predsjednik, dva dopredsjednika, dva tajnika, zapisničar, rizničar i šest prisjednika. Bez prava glasa  također pripadaju članovi Kongresnog odbora i voditelji radnih odbora predsjedništvu. Sjednice predsjedništva održavaju se najmanje četiri puta godišnje.

Nadalje rad HSKNJ-a provodi se pomoću raznih radnih odbora:

  • RO za integraciju
  • Ro za medije
  • RO za kulturu, mladež i sport
  • RO za obrazovanje i znanost
  • RO za politiku, gospodarstvo i suradnju sa Bosnom i Hercegovinom
  • RO za humanitarnu pomoć

Preko Hrvatskog svjetskog kongresa (HSK, engl. CWC) koji djeluje na globalnoj razini HSKNJ je pasivan član Ujedinjenih naroda.

U okviru poreznog zakona HSKNJ slijedi isključivo općedruštvenu korist i milosrdne namjere.

Financiranje
HSKNJ financira se članarinama i dobrovoljnim prilozima te se trenutno nalazi u projektu za poticanje strukture te prima novčanu naknadu od Saveznog ureda za migraciju i izbjeglice (BAMF).