Logo Kroatischer Weltkongress in Deutschland

Strateška suradnja HSKNj-a i Hrvatskog nogometnog saveza (HNS)

Tijekom sastanka u Kući nogometa Hrvatskog nogometnog saveza u Zagrebu krajem srpnja dogovorena je strateška suradnja između Hrvatskog svjetskog kongresa u Njemačkoj i Hrvatskog nogometnog saveza. HNS je prepoznao odličnu mrežu kontakata HSKNj-a koju će ubuduće pojačano koristiti i za svoje potrebe. Od sada, naime, HSKNj u ime i uz odgovarajuću punomoć HNS-a skautira i poziva igrače uzrasta od U13 do U17 na probne utakmice, kampove i turnire HNS-a. Time se ubuduće želi staviti jači naglasak na mlade igrače iz Njemačke kojima se pruža prilika da se već u ranoj fazi svoje karijere dokažu i na razini hrvatskih nacionalnih selekcija. Razgovore u Zagrebu vodili su Danijel Lučić (predsjednik HSKNj), Romeo Jozak (tehnički direktor HNS-a), Zorislav Srebrić i Ante Pavlović (savjetnik HNS-a).

< Vidi prethodni prilog
Vidi sljedeći prilog >