Logo Kroatischer Weltkongress in Deutschland

Sastanak u GK BiH u Münchenu: Osniva se posebno tijelo za predstavljanje iseljeništva

Na sastanku je dogovoreno kako je potrebno jačati kapacitete organizacija u iseljeništvu i uspostaviti mehanizam za predstavljanje iseljeništva u zemljama prijema i u BiH suradnja sa iseljeništvom iziskuje podršku na jačanju kapaciteta postojećih organizacija i daljnjem organiziranju iseljeništva.

Podrška treba biti usmjerena naročito na mlade stručnjake i visokoobrazovane kadrove, na njihovo međusobno povezivanje, kao i povezivanje s BiH, te na poslovno udruživanje. Potrebno je ispitati i razviti mehanizam za predstavljanje iseljeništva u BiH – predstavnička tijela iseljeništva (predstavnike različitih organizacija i istaknute pojedince iz iseljeništva) tako da se u svakoj zemlji s brojnijim iseljeništvom, ukoliko je to moguće i ukoliko postoji interes, uspostavi tijelo u kojem se osigurava jednako učešće predstavnika sva tri konstitutivna naroda, uključujući i predstavnike nacionalnih manjina.

Te aktivnosti provodit će se organiziranjem sastanaka s udruženjima iseljeništva uz pomoć Ministarstva vanjskih poslova BiH – diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH. Članovi predstavničkih tijela će također dobiti dodatnu obuku vezanu za zastupanje i pripremu projekata, kao i komunikaciju za učinkovitiju suradnju s BiH.

Nositelji aktivnosti su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Ministarstvo vanjskih poslova BiH, a uključene su organizacije iseljenika i pojedinci iz iseljeništva. Od hrvatskih udruga iz Njemačke sastanku su nazočili predstavnici HDZ-a Bavarske Ilija Stepić i Anđa Škojo, predstavnici KUD-a Posavina München te predsjednik Hrvatskog svjetskog kongresa Njemačke Franjo Akmadža.

Izvor: Fenix-magazin

< Vidi prethodni prilog
Vidi sljedeći prilog >