Logo Kroatischer Weltkongress in Deutschland

Informacija o izborima u Bosni i Hercegovini

Obavještavaju   se   državljani   Bosne   i   Hercegovine  koji se nalaze na području Republike Njemacke da   je   u   toku   registracija   glasača za glasanje izvan BiH za Opće izbore u BiH, koji će se održati u nedjelju 7.10.2018. godine.

 

Prijave birača za glasanje izvan BiH moraju biti dostavljene u Centralnu izbornu komisiju BiH najkasnije do 24.07. 2018. godine u 24:00. Popunjen   obrazac   prijave   za   glasanje   izvan   BiH   treba   biti   potpisan   istovjetno   kao   i dokument koji se prilaže zajedno s kopijom važećeg identifikacionog dokumenta, putovnica, osobna iskaznica ili vozačka dozvola, (i drugih traženih dokumenata ako imate status izbjeglica iz BiH), te dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji BiH na adresu :

 

  1. a) Izbori u Bosni i Hercegovini / Poštanski pretinac 451 / 71000 Sarajevo / Bosna iHercegovina ili
  2. b) poslati telefaksom na sljedeće brojeve: +387 33 / 251-333 i +387 / 33 251-334 ili
  3. c) elektronskim putem na e-mail: prijavapp@izbori.ba Obrazac prijave može se naći na linku: http://www.izbori.ba/Documents/Opci_izbori_2018/Ob/PRP_1-BH_Obrazac_za_glasanje_izvan_BiH-bos.pdf

 

Provjera pristigle prijave se može izvršiti putem dežurnog telefona: +387 33 251 331 i +38733 251 332 ili na Е-mail: Info@izbori.ba

 

NAPOMENA:Ukoliko je glasač pri popunjavanju obrasca odabrao da glasa u DKP-u BiH, a što bih sugerisali svim glasačima da prilikom registracije izjasne se da žele glasati u DKP-u BiH u Frankfurtu, Stuttgartu, Münchenu ili Berlinu a ukoliko se ne stvore uslovi   za   glasanje   u   istom   (o   čemu   odlučuje   CIK   BiH   na   osnovu   iskazanog broja  interesa građana), glasački listići će biti dostavljeni na adresu glasača putem pošte i na taj način će moći ostvariti biračko pravo).