Logo Kroatischer Weltkongress in Deutschland

Demanti HSKNJ-a na neistinito izvješće tiskovine “7Dnevno” od 6. svibnja 2016.

U tiskovini „7DNEVNO“ od dana 06. svibnja 2016. godine objavljen je članak naslova „JOŠ NEMA ODGOVORA Pitanje za rastrošne hrvatske kongresmene u Njemačkoj; Na što ste spiskali 330.000 eura?“ i podnaslova; „Čim je preuzela Kongres ekipa Danijela Lučića uzela je skupi ured i dvije sekretarice-počelo je rasipništvo-a mnoge hrvatske udruge nisu dobile ni centa od kolača koji je Kongresu dala njemačka država!“ kojim se iznose neistine o g. Hrvatskom svjetskom kongresu Njemačke i o g. Franji Akmadži.

Vezano na Hrvatski svjetski kongres Njemačke:

Netočan je navod da je „JOŠ NEMA ODGOVORA Pitanje za rastrošne hrvatske kongresmene u Njemačkoj; Na što ste spiskali 330.000 eura?“. Točan je navod da članovi Kongres nisu rastrošni, ne „spiskavaju“novac, niti to mogu raditi jer su  sva sredstva s kojim Kongres ima pravo raspolagati i raspolaže kontrolirana od strane BAMF-a (Vladinog ureda za migraciju i izbjeglice u Njemačkoj) i imaju zakonom propisanu svrhu. Iznos od 330.000 eura je budžet Kongresa za tri godine odobren od strane BAMF-a i predstavlja strogo namjenska sredstva, te je svaki izdatak koji je Kongres imao i ima unaprijed odobren od strane BAMF-a.

Potpuno je netočna tvrdnja „Čim je preuzela Kongres ekipa Danijela Lučića uzela je skupi ured i dvije sekretarice-počelo je rasipništvo-a mnoge hrvatske udruge nisu dobile ni centa od kolača koji je Kongresu dala njemačka država!“. Točno jest da je navedeni trošak odobren od strane BAMF-a, a ugovor o zakupu ureda kao i zapošljavanja stručnog osoblja izvršena su u vrijeme kada je predsjednik Kongresa bio g. Mijo Marić, dakle za vrijeme mandata g. Mije Marića. Isto tako, djelatnici se ne zapošljavaju radi komocije vec se zapošljavanje djelatnika vrši isključivo radi obavljanja profesionalnih djelatnosti u dogovoru i prema odobrenju BAMF-a.

Potpuno je netočan navod da „Mnogi su već tada prigovarali Kongresu da je njegovo vođenje preuzeo HDZ, jer su prilikom prošlih izbora u novo Predsjedništvo ušli većim dijelom članovi HDZ-a, od kojih su neki našim novinarima otvoreno rekli da su na sjednici bili poslani sa zadatkom da glasuju za novog predsjednika Danijela Lučića, a nešto kasnije i za izbacivanje Mije Marića“. Točno jest da je Kongres nestranačka organizacija te nije pod nikakvih utjecajem od strane niti jedne od političkih stranaka, pa tako niti od jedne političke stranke u Republici Hrvatskoj, a svaki izbori unutar Kongresa proveden je po demokratskim načelima i niti jedan član Kongresa nikada nije prisiljen niti ima zadatak glasati za određenog kandidata.

Nije istinita tvrdnja da „U to vrijeme sam njemački sud u nekoliko je navrata, prema riječima nekih istaknutih kongresnih članova, proceduralno osporavao promjene u Kongresu i nove izbore…“ obzirom niti jedan sud u Njemačkoj nikada nije doveo u pitanja niti jedan izbor vršen unutar Kongresa, a niti je ikad vođen bilo kakav postupak pred bilo kojim sudom u Njemačkoj, a koji bi na bilo koji način bio povezan sa Kongresom.

Potpuno je neistinita tvrdnja „Možda to i najbolje govori koliko su profesionalni i objektivni, a možda i o raznim donacijama i pogodovanjima s kojima su ih potkupili svima dobro poznati moćnici“, jer ista prvenstveno implicira da je Kongres, odnosno, da su njegovi članovi počinili kazneno djelo mita što predstavlja laž i krajnje opasnu klevetničku tvrdnju. Naime, nikada nije čak niti zabilježena situacija niti Kongers ima bilo kakavo saznanje da je bilo koji član Kongresa primao mito od tzv. moćnika ili od bilo koga drugoga.

Pogrešan je i nepotpun navod da je „7Dnevno uputila Kongresu u njegov berlinski ured sa željom da nam dostavi blagajničko izvješće, kako bi javnost imala uvid na što su utrošena sredstva dobivena od BAMF-a, do danas nismo dobili odgovor, pa se postavlja pitanje tko to u Kongresu i zašto skriva takve informacije? Gdje je sada „famozni informator“ Kruno Šimunović, koji se tako šepurio i svojevremeno dostavljao pogodnim novinarima blagajnička izvješća na sve strane“ . Točno jest da Kongres nema nikakav interes skrivati informacije, upravo suprotno, Kongres kao udruga uredno podnosi financijska izvješća BAMF-u o utrošenim sredstvima, štoviše niti jedan unaprijed predviđeni trošak ne može se izvršiti bez prethodnog odobrenja BAMFA (financijska izvješća podnose i Ministarstvo financija u Njemačkoj). Navedena tijela koja su jedina i kompetentna tijela koja trebaju imati uvid u financijska izvješća pa je dakle potpuno netočno da Kongres skriva svoje financijsko izvješće jer ga pravovremeno podnosi tijelima kojima ih je dužan podnositi. S obzirom da su svi troškovi Kongersa odobreni od nadležnih tijela netočna jest tvrdnja da se novac troši izvan projektnog plana.

Isto tako,  Kruno Šimunović nikad nije dostavljao nikome izvan Kongresa i nadležnih tijela, a kamoli novinarima (podobnim ili nepodobnim) financijska izvješća Kongresa.

Potpuno je netočna i zlonamjerna tvrdnja „Novac potrošili na službenice i putovanja“ jer Kongres nije potrošio novac, već novac odobrava BAMF za višegodišnji projekt sa točno određenom svrhom i to za profesionalizaciju migrantske strukture, a svaki trošak jedino može biti učinjen sa točno određenom svrhom radi postizanja točno odredenog cilja.

Nadalje, potpuno je neutemeljena tvrdnja da „Zato hrvatski iseljenici sada izražavaju svoje veliko nezadovoljstvo takvim izborom kojeg mnogi doživljavaju kao namještaljku, jer kako kažu puno je toga upitno što Akmadža i njegovi pobočnici moraju podastrijeti javnosti i hrvatskoj zajednici u Njemačkoj, pa čak ako bude potrebno, što bi bilo i najbolje za sve, transparentno ponoviti izbore. Navodno im dobro obaviješteni osporavaju glasove  koje je Akmadža dobio od nekih hrvatskih udruga koje, navodno, nisu aktivne niti imaju uredno provedene izborne skupštine, a time niti pravo glasa, jer su već davno ugašene“. Točno jesta da izbori u Kongresu nisu nikakva namještaljka, niti je išta upitno po pitanju izbora Kongresa obzirom je svaki izbor u Kongresu transparentan i demokratski proveden. Isto tako, netočno jest da treba ponoviti izbore u Kongresu ili da netko osporava glasove za Akmadžu obzirom ne postoji nikakva nezakonitost u svezi provođenja izbora, glasanja ili bilo kojeg drugog elementa vezanog uz izbor Kongresa.

Neozbiljna je i neprimjerena tvrdnja da „A sada te podjele idu i korak dalje te  definitivno prijete raspadu ove institucije koja je zamišljena kao velika potpora promicanje hrvatske kulture, integracijskih procesa, gospodarstva, sporta , znanosti-a pretvorila se u kamen spoticaja i nesagledivih sukoba.“. Upravo suprotno, točno jest da je svaki potez Kongresa usmjeren upravo prema postizanju probitka hrvatskog iseljeništva, te ne postoje nikakve prijetnje da bi se Kongres raspao. Kongres je prepoznat po svom učinkovitom radu te je podržan od strane njemačkog vladinog ureda kao dobrotvorna udruga koja uspiješno promiče hrvatsku baštinu.

Potpuno je netočna tvrdnja „No, sukobi i netransparentnost su dalekosežniji nego što se to na prvi pogled čini. Pojedinci su u protekle tri godine dobro od očiju javnosti i hrvatskih klubova u Njemačkoj skrivali 330.000 eura koje im je dodijelio BAMG“ Naime, nikakvi sukobi, a kamoli netransparentnost nisu dalekosežni, jer je Kongres homogena dobrotvorna udruga ujedinjena sa ciljem da pomaže razvijati migrantsku klimu i  potpuno je netočno da bi Kongres kao dobrotvorna udruga išta skrivao, posebice novac dobiven od vladinog ureda Njemačke, BAMF-a. Dapače, poslovanje Kongresa nije skriveno ili nenamjensko nego transparentno što potvrđuje i činjenica da je od strane svih nadležnih institucija u Njemačkoj rad Kongresa odobren i podržan na svim nivoima.

Nadalje, netočan  je navod „…u Kongresu gdje se provodila velika samovolja u odlučivanju i vodili su ga pojedinci, tako da je na Kongres, drže neki, veliki utjecaj imao Josip Juratović iz Bundestaga…“ Na Kongres nije nikad utjecao niti jedan političar u odnosu na cilj i svrhu samog Kongresa, pa tako niti Josip Juratović nije imao niti ima utjecaj na Kongres. Isto tako, u radu Kongres i odlučivanju sudjeluju svi članovi istoga, te u trenutku izbora člana na određene pozicije provodi se demokratsko odlučivanje, pa samovolji nema mjesta u Kongresu.

Potpuno je neprimjereno i krajnje uvredljivo tvrditi da „….prčija pojedinca koji će putem njega ostvarivati svoje ne baš dobre društvene ambicije častohleplja i nakaradnog lažnog domoljublja…“ uzimajući u obzir da većina članova je redovno zaposleno i da članovi volontiraju u Kongresu, odnosno svaka aktivnosti i posao koji članovi časno rade u Kongresu upravo su odraz domoljublja, te Kongres nikako ne može biti sredstvo za ostvarivanje častohleplja.

Neutemeljena je tvrdnja „Dokle će hrvatski iseljenici u Njemačkoj trpjeti tako nametnute vođe, koji su svrha i dovoljni su sami sebi, a za Kongres i domovinu Hrvatsku i baš briga?“. Upravo suprotno, Kongres je osnovan kao dobrovoljna udruga kojoj je primarni cilj brinuti se za interese Hrvata u Njemačkoj. Kongres je nestranačka organizacija koja povezuje hrvate izvan domovine i stvara bolje uvjete i interese za iste, a ciljevi su unapređenje zajedništva, te kontinuitet i razvoj vjerskog, duhovnog, kulturnog i društvenog naslijeđa Hrvata.

Neozbiljna je i neprimjerena tvrdnja da „Cilj je ove dobro orkestrirane prljave rabote sprečavanje i odgađanje lustracije, te zadržavanje statusa quo za sljedećih 100 godina“ Naime, promicanje hrvatskih interesa, dakle razvitka i unaprjeđenje hrvatske zajednice kako u Njemačkoj tako i u Hrvatskoj zadatak je Kongresa. Kongres nije nikakava prljava rabota niti mu je zadatak sprečavanje i odgađanje lustracije i zadržavanje stausa quo.

Izlišna je tvrdnja da „Neovisnost takvog HSK je naravno postala prevelika opasnost za iste krugove u Hrvatskoj te se ga je trebalo pod hitno udruženim snagama eutanazirati i svesti na mjeru mrtvaca koji će samo ponavljati;  „Hrvati su ustaše“. Kongres je dobrotvorna, nestranačka udruga koju je njemačka vlada kao takvu prepoznala i promiče njezino razvijanje, odnosno ciljevi i djelovanje Kongresa dobili su potporu njemačke vlade. Kongres ne djeluje protiv Hrvata u Njemačkoj niti Hrvate djeli po bio kakvoj ideološkoj osnovi, cilj Kongresa je promicanje krvatske kulture i njezine cijelokupne prošlosti bez korištenja predrasuda ili bilo kakvih stereotipa.

Vezano na Franju Akmadžu:

Neutmeljena i nepotpuno je tvrdnja „Zašto Franjo Akmadža, novi predsjednik Kongresa, blagajničko izvješće krije od očiju javnosti“ jer sva financijska izvješća Kongres zastupan po g. Amadzi podnosi BAMF-u i Ministarstvu financija, te svaki član Kongresa ima pravo uvida u izvješća. Kongres mora sukladno zakonu podnositi zahtjev za isplatu u okviru tromjesečnog programa, što g. Akmadza kao predsjednik Kongersa uredno radi pa je potpuno netočna tvrdnja da Franjo Akmdaža nešto skriva od očiju javnosti.

Potpuno je netočna tvrdnja da „… jer je već prije nekoliko godina imao svoje prste u smjeni tadašnjeg rukovodstva Kongresa na čelu s Mijom Marićem, a prema svemu viđenome nedavno nije imao mira sve dok nije zasjeo u predsjedničku fotelju Kongresa“. Franjo Akmadža izabran je demokratskim putem od strane članova Kongresa, dakle svoj legitimitet za djelovanje je dobio (i jedino može dobiti)  direktno od članova Kongresa Republike Njemačke i nije ni na koji način imao veze sa smjenom nekadašnjeg predsjednika Kongresa Mije Marica.

Netočna i zlonamjerna je tvrdnja „Akmadžu su u prvom redu podržali jugoudbaški krugovi iz Hrvatske i Njemačke. Akmadža će plesati kako mu antihrvatski nacionalni dileri okupljeni oko Karamarka i cijele armade izdajica budu naredili i suflirali“. Franjo Akmadža nikada nije imao niti ima veze sa navodnim jugoudbašima i antihrvatskim krugovima, niti je ikad bio pripadnik udbe niti bilo koje skupine pa ga niti tzv.  jugoudbaški krugovi ili antihrvatski nacionalni dileri okupljeni oko Kramarka (o postojanju kojih Akmadza nema apsolutno nikakvih saznanja) nisu niti mogli podržavati. Isto tako, Franjo Akmadža nije pod ničijim utjecajem, ne pleše kako mu drugi govore, niti mu itko naređuje ili suflira na koji način treba voditi Kongres, već Kongers vodi kao dobrotvoru i nestranačku udrugu, sto ona jest i ima biti.

Demanti HSKNJ-a objavljen je 17. lipnja u tiskovini “7Dnevno”.

< Vidi prethodni prilog
Vidi sljedeći prilog >